Rekrutacja aktorska do Teatru Wolandejskiego!

Ogłaszamy doroczną 3-etapową rekrutację do Zespołu Aktorskiego! 

Szukamy zarówno zdolnych aktorów bez dyplomu, jak i aktorów dyplomowanych.

Naszym Aktorkom i Aktorom oferujemy:

 • regularne występy w spektaklach repertuarowych (bez wynagrodzenia – na tym etapie rozwoju Teatru wszyscy artyści pracują społecznie, wspólnie budując markę przedsięwzięcia, a wpływy z biletów przeznaczane są na koszty eksploatacyjne spektakli);
 • uczestnictwo w zleceniach komercyjnych wykonywanych przez powiązaną z Teatrem firmę Wolandia (z wynagrodzeniem);
 • perspektywę dalszego rozwoju Teatru, włącznie z własną sceną w ciągu najbliższych trzech lat;
 • profesjonalną opiekę artystyczną;
 • regularnie odbywające się bezpłatne warsztaty różnego typu (np. taniec, praca z kamerą, zadania aktorskie, dykcja i wymowa sceniczna) wraz z profesjonalnym monitoringiem umiejętności każdego aktora;
 • nieskrępowany rozwój artystyczny dzięki odciążeniu z wszelkich innych obowiązków przez administrację i zespół techniczny Teatru;
 • możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach Teatru Wolandejskiego – jeśli masz pomysł na ciekawy projekt i przekonasz nas do niego, możesz liczyć na wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe;
 • wyjątkową atmosferę w zgranym zespole aktorskim;
 • imprezy oraz wyjazdy integracyjne i szkoleniowe.

 

Od naszych Aktorek i Aktorów oczekujemy:

 • wyłączności w obszarze teatrów niezależnych, tj. przynależności tylko do Zespołu Teatru Wolandejskiego (członkostwo w Teatrze Wolandejskim można łączyć z pracą w teatrach miejskich i państwowych);
 • punktualności oraz poważnego podejścia do pracy własnej i pozostałych osób z Teatru;
 • dyspozycyjności na potrzeby prób i warsztatów (w tygodniu wieczorami i w weekendy w dzień) oraz spektakli (najczęściej w weekendy wieczorami) – od 1 do 4 razy w tygodniu.

Wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do Zespołu, zapewniamy przesłanie uzasadnienia decyzji.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI?

I etap rekrutacji, otwarty dla wszystkich chętnych, odbędzie się w piątek 13 października w godz. 17:30-21 w siedzibie Teatru, czyli w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5. Polegać będzie na prezentacji z pamięci dwóch dowolnych (maksymalnie 3-minutowych) fragmentów tekstu – 1 fragmentu wiersza i 1 fragmentu prozy. Dwuosobowe komisje oceniać będą emisję głosu, dykcję i interpretację tekstu Kandydatów.

II etap odbędzie się w niedzielę 15 października w godz. 14:15-20:30 również w Domu Kultury Stokłosy, a III etap – w trzy wieczory między 16 a 20 października w sali prób Teatru w Liceum im. T. Czackiego przy ul. Polnej 5. O przebiegu II i III etapu będziemy informować Kandydatów, którzy do nich przejdą. W I i II etapie Kandydaci sami wybierają godziny, na które przyjdą na przesłuchanie.

 

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest zakup wejściówki w cenie 10 zł na stronie https://rekrutacja-do-wolandejskiego.evenea.pl/. Osoby, które kupią wejściówkę, otrzymają maila z linkiem do strony, na której będą mogły zapisać się na wybraną godzinę przesłuchania. Oczywiście im wcześniej się zdecydujesz, tym większy będziesz miał(a) wybór ? Opłata jest bezzwrotna (nawet jeśli nie przyjdziesz na przesłuchanie).

Serdecznie zapraszamy!  ?  ?  ?

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@wolandejski.pl.
Wydarzenie na Facebooku.

 

Osoby niezainteresowane udziałem w naborze prosimy o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym znajomym i zaproszenie ich do tego wydarzenia. Dziękujemy! 🙂

 

Dodatkowe informacje o nas:

 • Teatr Wolandejski jest zespołem hybrydowym: pracują w nim zarówno doświadczeni aktorzy niedyplomowani, jak i aktorzy z dyplomem.
 • Teatr Wolandejski jest teatrem dramatycznym, realizującym sztuki o tematyce współczesnej lub adaptującym w sposób współczesny dzieła literatury.
 • Teatr Wolandejski jest teatrem opowieści i silnych postaci wierzącym w siłę konstrukcji dramaturgicznej.
 • Teatr Wolandejski jest teatrem, w którym pokazuje się różne punkty widzenia na dany temat i odrzuca każde podejście jednoznacznie ideologiczne.
 • Teatr Wolandejski nie jest teatrem formy, ale korzysta z formy w swoich spektaklach. Wierzymy, że wszelkie symbole i działania formalne są ważne dla istoty teatru, ale muszą one być komunikatywne, zrozumiałe dla widza i podporządkowane opowieści, jaką przedstawiamy, a nie oderwane od niej.
 • Teatr Wolandejski nie jest teatrem eksperymentalnym ani awangardowym.
 • Teatru Wolandejskiego nie interesuje bycie nowoczesnym i nowatorskim – chce on być rzetelny, szczery i zrozumiały; ambitny, ale nie hermetyczny; powszechny, ale nie bulwarowy.